WEBALKALMAZÁS
= Előkészítés     
= Fejlesztés      
= Fenntartás      
= Felhagyás
Portfólió
Honlap térkép
home page general information levél küldése copyright information

Felkészülés

    Egy webalkalmazási projekt sikeres végigviteléhez, számos előzetes feltétel szükséges. Ezek közül az egyik, talán a legfontosabb a személyi feltételek biztosítása. Ha arra gondolunk, hogy a feladatot először "ki kell találni", majd meg kell tervezni, ezután jöhet a megvalósítás, végül működtetni is kell, e folyamatelemek mindegyikében az emberi tényezőknek kulcsszerep jut.

    E fejezetben egyrészt az emberi tényező, azaz divatosabb kifejezéssel, a humán erőforrás szerepét elemezzük, majd - amennyiben ez fennáll - úgy a vállalkozásba adás módozatait vizsgáljuk.

    Az emberi tényezők közül kiemelt szerepe van, a személyes motivációnak, azaz meg kell vizsgálni, hogy mik azok a körülmények, személyes attitűdök, amik arra vezetnek, hogy valaki úgy döntsön, hogy márpedig neki egy website-ot kell létrehozni, majd működtetni. Meg kell jegyeznünk, hogy amennyiben szervezeti (vállalkozási) célú indítékai vannak a web felhasználásnak, vagy webes alkalmazásnak, akkor is - az esetek döntő többségében - az individuális motívum a meghatározó, főként a mikro - , illetve az egyéni vállalkozások esetében (most a nagyobb cégektől itt eltekinthetünk, hisz ők egészen más szemszögből más indítékokkal közelítenek e témához és adottságaik is eltérőek fenti körétől).

    Könnyen belátható, hogy ez a "kényszer" egyáltalán nem kézenfekvő, nem mindenkinek jut az elsőre az eszébe, hogy weben fejlesszen, webszolgáltatást nyújtson. Sokan sajnos nem ismerik még ennek lehetőségeit, és az emberek nagyobb része sem mondhatja el magáról, hogy "digitális irástudó". Azon felhasználók nagyobb része sem gondol arra, hogy saját honlapja legyen, akik naponta böngészik az Internetet, megelégszenek annak használatával, a levelezéssel, az őket érdeklő témákra való rákereséssel, vagy a fórumozással (bár ez utóbbi, más egy aktív használatnak, közösségi tartalomnak minősül). 

    Vegyük sorra mik azok az emberi tényezők. amik oda vezethetnek, hogy valaki ráeszméljen arra, hogy márpedig ő ki akarja használni, sőt igénybe kívánja venni, a webes technika lehetőségeit:

  • képzettség, speciális ismeretek megléte, ami a lehetőségek felismerésének a feltéterle,
  • vállalkozási készségek és képességek (pl.: kockázatvállalás, céltudatosság, jó szervező képesség),
  • személyes adottságok: rendszerszemlélet, logikai készség, kreativitás, kitartás,
  • egzisztenciális ok (szükséghelyzet, egyéb lehetőségek hiánya),
  • egyéb, pl.: hobbi, kiváncsiság, önmegvalósítás, a szabadidő hasznos eltöltése.
    Fenti tényezők közül többnek is meg kell lenni ahhoz, hogy sikerrel járjunk. Amennyiben - az első kettő feltétel közül - valamelyik hiányzik, vagy nem kellő szintű, úgy azt célirányos képzésekkel valamint a neten is gazdagon fellelhető, témába vágó szakirodalom áttanulmányozásával és a különböző technikák elsajátítása révén - akár önképzés útján - lehet pótolni. A motiváció tekintetében is sokat segíthetnek, mind a jól sikerült, akár példaértékű alkalmazások (melyek gazdag tárháza lelhető fel a neten), mind az erre szakosodott készségfejlesztő tréningek.

Vállalkozás-fejlesztés

    Egy webalkalmazás megvalósítása, nem okvetlenül igényel szervezeti kereteket. Üzheti ezt a tevékenységet egy magánszemély is, akár szabadidős tevékenységként, hobbiként, de akár kiegészítő foglalatosságként, munkája mellett. Ez esetben - legalábbis kezdetben - nincs szükség semmilyen vállalkozási formára. Azonban tételezzük fel, hogy a webalkalmazás komolyabb célból, - pl.: egy konkrét szükséglet -, közösségi igény kielégítése, pénzkereset, stb. - történik, s ez esetben már igényli a szervezettebb kereteket, hisz akár a fejlesztés, akár a rendszer majdani működtetése (üzemeltetése) egyben gazdasági tevékenység is. Akár a költség oldalát nézzük, akár a joggal elvárt nyereség részét, ezzel pontosan el kell számolni mind magunk, mind az adóhatóság felé. Ez eseben pedig, máris eljutottunk a különböző vállalkozási formákhoz, és azok jogi, gazdasági kereteihez, feltételeihez és körülményeihez.

    Milyen gazdálkodási formák jöhetnek itt szóba:

  • Magánszemélyként, alanyi jogon való tevékenység keretében (adószámos magánaszemélyként), 
  • Egyéni vállalkozóként, 
  • Társaságként (pl.: Bt., Kft., Rt.), illetve ezen felül vannak még különbözó nonprofit formák (pl.: alapítvány).
    Könnyebb helyzetben vagyunk, ha ezen új tevékenységre nem kell új vállalkozást alapítanunk, hanem, azt belehelyezhetjük, egy meglévő gazdasági forma keretei közé. Ebben az esetben max. tevékenység bővítésről beszélhetünk, akkor, ha ez a profil, ezt megelőzően még nem szerepelt a társaság tevékenységei között. Más a helyzet, ha egy új  vállalkozást kell alapítanunk. Fenti formáknak mind megvannak a szükséges jogi és gazdasági (adózási) keretei és feltételei (de itt elsősorban a szakmai szempontokkal foglalkozunk). Mindenesetre, a vállalkozás alapítás és az adózás terén, ma már igen fejlett központi webes szolgáltatások állnak rendelkezésre, mint ahogy nagyon sok honlapon kaphatunk segítséget ezekben a témákban. Amennyiben vállalkozásunk tárgya kizárólag a webalkalmazással kapcsolatos, úgy on-line vállalkozásról beszélhetünk, aminek kiterjedt szakirodalma van a neten (úgyhogy ezzel bővebben nem is kell itt foglalkoznunk).